5 อันดับบริษัทสินเชื่อเงินกู้ยอดนิยม

Posted on

“สินเชื่อส่วนบุคคล” คือ สินเชื่อที่ผู้ขอจะได้รับเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาเพื่อเอาไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ โดยสัญญาว่าจะชดใช้คืนในอนาคต โดยจำนวนเงินที่ขอสินเชื่อนั้นส่วนใหญ่จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือนสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถกำหนดระยะเวลากู้ได้แน่นอน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยก็คงตัว การชำระเงินรายเดือนเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน  เงินที่ได้จากสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ขอจะได้รับเป็นเงินก้อน โดยจะเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรก็ได้ โดยชำระคืนเป็นงวดๆ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย อันดับ 5 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี…

Read More