เทคนิคการลดหย่อนภาษี ผ่านช่องทางต่างๆ

การเสียภาษีประจำปีถือเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ทุกคน หากใครไม่ทำตามจะถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย เมื่อครบสิ้นปีหน้าที่ของคนไทยอย่างหนึ่งคือต้องทำการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรภายในสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไป โชคดีหน่อยที่สมัยนี้เราสามารถยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น แต่การยื่นภาษีไม่ใช่ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วเอามาคิดเป็นภาษีหมด เพราะมันจะมีตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกัน มาดูว่าปี 2561 มีอะไรลดได้บ้าง

Read More